powrót


10 maja 2015 - Wybory Prezydenckie 2015

Kandydatem na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
wystawionym przez partię polityczną Związek Słowiański jest:

ZDZISŁAW KAZIMIERZ JANKOWSKI

RODACY! Nie możemy dłużej milczeć. Trzeba jak najszybciej przywrócić narodowi godność i pełną suwerenność. Polska nasza przeżywa kryzys - z wymarzonej wolności, 35 lat temu, przez Solidarność przetrwały tylko strzępy i 21 postulatów jako historyczna zachęta do dobrobytu. Zdaję sobie sprawę, że Polski nie można odbudować samemu. Trzeba, by budował ją cały naród. Swoje osiągnięcia osobiste należy łączyć ze szczęściem Ojczyzny. Tylko tak możemy odbudować jedność i siłę narodową. Brońcie naszej ziemi, matki i przemysłu, tak jak ja broniłem i nadal bronię. Zjednoczmy serca i umysły wszystkich Polaków.

Jako Poseł RP wystąpowałem w sumie 539 razy na 109 posiedzeń Sejmu. Dotyczyły one hut, autostrad, prywatyzacji, ABW "rozkradania polskiego majątku", STOENu itd. Wiele moich wystąpień było komentowane także za zagranicą. Podróżując po kraju wsłuchuję się w głos narodu, który jest bardzo zaniepokojony upadkiem Polski, zniszczeniem gospodarki, wyjazdem młodzieży w poszukiwania pracy u obcych. Od lat miliony Polaków bojkotują wybory, gdyż nie maja zaufania do obecnych partii i dlatego:

  1. Partie muszą ulec likwidacji, ponieważ prowadzą politykę antypolską za pieniądze nasze podatnika, dzielą naród, wysługują się interesom obcym ponadnarodowym.
  2. Wybory powinny być większościowe jednomandatowe, by poseł nie był zależny od dyscypliny partyjnej podczas głosowania.
  3. Aby uniknąć fałszowanie wyborów, kartka wyborcza musi składać się 3 stron: dla komisji wyborczych, dla komisji obserwatorów, dla wyborcy.
  4. Podstawowym warunkiem suwerenności Polski jest wyjście z imperium unijnego. Straty przynależenia do UE przekraczają straty II wojny światowej i w związku z tym należy budować Polskę od podstaw.
  5. Gałęzie przemysłu strategicznego, bogactwa naturalne i banki musza być własnością państwa i dawać ludziom pracę.
  6. Ziemia musi żywić naród i nie może przechodzić w obce ręce, ponieważ stanowi terytorium Polski. (obcy mogą jedynie dzierżawić)
  7. Obecnie rozbrojona Polska musi budować armię do obrony kraju. Polski żołnierz nie może brać udziału w wojnach imperialnych i podbijając przyjazne nam kraje, etnicznie Słowiańskie, udziału w niesłusznych wojnach.
  8. Służba zdrowia musi być bezpłatna a szkolnictwo obowiązkowe bezpłatne.
  9. Zabezpieczę porządek prawny państwa i obowiązki zgodnie Kartą ONZ.
Celem polityki musi być bezpieczeństwo i poprawa życia obywateli. Gospodarka ma służyć Polakom, a Polacy nie mogą służyć obcemu kapitałowi, który likwiduje majątek narodowy i zamienia nas gospodarzy Polski w niewolników. Nie pozwolę sprzedać ani piędzi polskiej ziemi, gdyż ziemia żywi naród i stanowi terytorium Polski.

Urodziłem się 18 lutego 1943 r. w rodzinie polskiej w Rychwale. Mój ojciec Stanisław, walczył w Armii Poznań nad Bzurą, po wojnie był pracownikiem Magistratu. Mama Stefania zajmowała się domem z dwójką dzieci. W 1964r. zawarłem związek małżeński Janiną Tarczyńską. Jestem ojcem trojga dzieci i sześciorga wnucząt. Od młodych lat do dziś działam społecznie. Między innymi jako Przewodniczący LZS i RG LZS byłem współbudowniczym Stadionu Sportowego w Rychwale. Będąc Przewodniczącym PKZP El. Pątnów zlikwidowałem korupcję. Jako Przewodniczący Związku Zawodowego, obroniłem mój zakład pracy, Elektrownie ZE PAK przed wyprzedażą Niemcom. W Sejmie broniłem, jako jeden z niewielu, spraw polskich 539 razy, nie licząc komisji sejmowych. Wycinek tego pokazałem w dwóch książkach: „Zatrzymać grabież Polski” i „Sam w Sejmie jak Rejtan”. Są w bibliotekach narodowych. Reszta jest na 4500 str. w Archiwum Sejmu. Moją siłą jest prawda przeze mnie głoszona i miłość do Ojczyzny. Trzeba jej bronić do ostatniego tchu, walcząc o odzyskanie pełnej suwerenności Polski i godnego życia Polaków. Dlatego wołam do Was Polacy! Obudźcie się, bo Polska ginie!

LUDZIE PRACY MIAST I WSI UWIERZMY W SIŁĘ SWOJEGO GŁOSU

DLA MNIE ZAWSZE NAJWAŻNIEJSZY JEST CZŁOWIEK I NASZE NARODOWE DOBRO

PROSZĘ O GŁOS POPARCIA I WŁĄCZENIE SIĘ DO WSPÓLNEGO ODBUDOWANIA POLSKI DLA NAS, NASZYCH DZIECI I WNUKÓW. Chcę być Prezydentem wszystkich Polaków.


ZDZISŁAW JANKOWSKI - KANDYDAT NA URZĄD PREZYDENTA RPWybory do Parlamentu RP 25 października 2015

W wyborach do Parlamentu RP 25.10.2015 Związek Słowiański zarejestrował w okręgu nr 12 (Grudziądz) swojego kandydata do Senatu - Zbigniewa Adamczyka.

Zbigniew Adamczyk otrzymał 9562 głosy uzyskując 8,96% poparcia.


  Związek Słowiański   ©   Wszelkie prawa zastrzeżone