powrót


Wybory Prezydenckie 2010
Wybory Samorządowe 21.11.2010

W Wyborach Samorządowych 21.11.2010 z list Komitetu Wyborczego Związku Słowiańskiego radnymi zostali:

  • Walentyn Romaniuk - rada gminy Siemiatycze w województwie Podlaskim
  • Ryszard Bukała - rada gminy Czermin w województwie Podkarpackim.

Zarejestrowane listy
WyszczególnienieLiczba
listrad
Zarejestrowane listy do sejmików województw71
Zarejestrowane listy do rad powiatów11
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu11
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy00
Zarejestrowane listy do rad gmin146
Ogółem239

Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa492040,82%2959,18%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów33100,00%00,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu5240,00%360,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin18422,22%1477,78%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta100,00%1100,00%
Ogółem762938,16%4761,84%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa485146
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów4141-
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 474945
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin423843
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta49-49
Ogółem464845

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-2917635,29%1164,71%
30-3916637,50%1062,50%
40-5925936,00%1664,00%
60+17847,06%952,94%
Ogółem752938,67%4661,33%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2900-0-
30-3900-0-
40-59100,00%1100,00%
60+00-0-
Ogółem100,00%1100,00%

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad
 WiekInstytucja
Najmłodszy19Rada Miasta Żagań
Najstarszy97Sejmik Województwa Mazowieckiego

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta
 WiekInstytucja
Najmłodszy49Wójt Gminy Milejczyce
Najstarszy49Wójt Gminy Milejczyce

Wybory do sejmiku województwa mazowieckiego
- poparcie poszczególnych komitetów wyborczych

LP. Komitet Poparcie
1. Platforma Obywatelska 28,56 %
2. Prawo i Sprawiedliwość 23,85 %
3. Polskie Stronnictwo Ludowe 22,30 %
4. Sojusz Lewicy Demokratycznej 14,51 %
5. Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikkego 2,32 %
6. Krajowa Wspólnota Samorządowa 1,95 %
7. Prawica Rzeczpospolitej 1,34 %
8. Krajowa Partia Emerytów i Rencistów 1,08 %
9. Polska Partia Pracy - Sierpień 80 0,73 %
10. Liga Polskich Rodzin 0,66 %
11. Unia Polityki Realnej 0,54 %
12. Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera 0,53 %
13. Ruch Przełomu Narodowego 0,44 %
14. Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego 0,31 %
15. Narodowe Odrodzenie Polski 0,27 %
16. Polska Patriotyczna 0,24 %
17. Młodzi Gwarancją Zmian 0,18 %
18. Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica 0,16 %
19. Polski Kierunek 0,01 %

Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 - kandydatem Związku Słowiańskiego na prezydenta RP był Krzysztof Radosław Mazurski

Jak poinformował dyrektor zespołu kontroli finansowania partii politycznych Krajowego Biura Wyborczego Krzysztof Lorentz, oprócz komitetu Olechowskiego PKW zarejestrowała również komitety Ludwika Wasiaka, Józefa Franciszka Wójcika i Bogdana Szpryngiela. Oznacza to, że o podpisy będzie walczyć teraz 17 kandydatów - wcześniej komisja zarejestrowała komitety Waldemara Pawlaka, Kornela Morawieckiego, Andrzeja Leppera, Marka Jurka, Krzysztofa Mazurskiego, Bogusława Ziętka, Bronisława Komorowskiego, Janusza Korwin - Mikkego, Romana Sklepowicza, Zdzisława Podkańskiego, Grzegorza Napieralskiego, Jarosława Kaczyńskiego i Gabriela Janowskiego.

Sześć zgłoszeń o zarejestrowanie komitetów zostało odrzuconych. Bartłomiej Kurzeja, Dariusz Kosiur, Paweł Soroka, Zdzisław Jankowski, Waldemar Urbanowski i Paweł Pietrzyk nie dostarczyli wymaganej liczby 1000 podpisów i nie wezmą udziału w dalszej rywalizacji.

Podjęcie przez PKW uchwały o rejestracji komitetu wyborczego to kolejny krok na drodze do rejestracji kandydata w wyborach prezydenckich, które odbędą się 20 czerwca. Komitety, które zostały zarejestrowane przez PKW, mają teraz czas do 6 maja do północy na zebranie 100 tys. podpisów z poparciem i zarejestrowanie kandydata.


prof. dr hab.
Krzysztof Radosław Mazurski

Urodzony 13.08.1946 r. w Warszawie, od 1947 r. mieszka we Wrocławiu. Tu ukończył I Liceum Ogólnokształcące (1960-1964) i studia geograficzne na Uniwersytecie Wrocławskim (1964-1969). Praca zawodowa: Zarząd Okręgu PTTK we Wrocławiu, Wojewódzkie Biuro Geodezji i terenów Rolnych (zwolniony w ramach represji za działalność w NSZZ "Solidarność"), Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu - Wydział Turystyki w Kłodzku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy Instytut Turystyki i Rekreacji. W 1980 roku doktorat, habilitacja w 1987, tytuł profesora nauk ekonomicznych w 1998, a od września 2009 r. profesor zwyczajny.

Ponadto Pan Krzysztof Mazurski pełni następujące funkcje: przewodniczący Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Kultury Ekologicznej EKO w Jeleniej Górze, wiceprezes Naturefriends International. Redaktor naczelny magazynu turystyki górskiej i podróży "Na szlaku" (1986-2005), ukazującego się w Oficynie Wydawniczej "Sudety" Oddziału Wrocławskiego PTTK. Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa, instruktor turystyki górskiej, fotografii krajoznawczej i przewodnictwa. Przewodnik sudecki, dolnośląski i wrocławski. Redaktor naczelny rocznika "Śląski Labirynt Krajoznawczy" (1996-1998). Wieloletni działacz w Zarządzie Regionalnym Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, członek redakcji jego rocznika "Dolny Śląsk". Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

W 2001 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


  Związek Słowiański   ©   Wszelkie prawa zastrzeżone