powrót

Wybory do Europarlamentu 2009

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnych komitetów wyborczych i komitetów wyborczych wyborców

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 21 kwietnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnych komitetów wyborczych i komitetów wyborczych wyborców.

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 57 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.1)) informuje, że w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 r. przyjęła zawiadomienia:

1) partii politycznych:

Demokratyczna Partia Lewicy
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy;
- skrót nazwy: KW DPL;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Katarzyna Roll;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Aniela Saboń;
- siedziba Komitetu: 46-100 Namysłów, Rynek-Ratusz;

Libertas
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Libertas;
- skrót nazwy: KW Libertas;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Daniel Mirosław Pawłowiec;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Sebastian Stanisław Jargut;
- siedziba Komitetu: 00-748 Warszawa, Al. Ujazdowskie 22/3;

Liga Polskich Rodzin
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin;
- skrót nazwy: KW Liga Polskich Rodzin;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Arnold Wiktor Masin;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Michał Piotr Idczak;
- siedziba Komitetu: 00-528 Warszawa, ul. Hoża 9;

Partia Kobiet
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Partii Kobiet;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Agnieszka Shirley Tomaszewicz;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Edyta Helena Kwiatkowska;
- siedziba Komitetu: 00-278 Warszawa, ul. Kanonia 24/26 lok. 2;

Partia Zielonych
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Partii Zielonych;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mariusz Pawluk;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marcin Płaczek;
- siedziba Komitetu: 40-009 Katowice, ul. Warszawska 19;

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;
- skrót nazwy: KW Platforma Obywatelska RP;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Grzegorz Wójtowicz;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Andrzej Włodzimierz Wyrobiec;
- siedziba Komitetu: 00-159 Warszawa, ul. Andersa 21;

Polska Partia Pracy
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Janusz Stefan Anioł;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zbigniew Stanisław Śniadecki;
- siedziba Komitetu: 00-570 Warszawa, Al. Wyzwolenia 18;

Polska Partia Socjalistyczna
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Polska Partia Socjalistyczna;
- skrót nazwy: KW PPS;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Grzegorz Ilnicki;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Iwona Dorota Białek;
- siedziba Komitetu: 00-539 Warszawa, ul. Piękna 3 l. 8;

Polska Patriotyczna
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna;
- skrót nazwy: KW Polska P;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Ryszard-Walenty Jarznicki;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ryszard Boreczek;
- siedziba Komitetu: 21-050 Piaski k. Lublina, ul. Partyzantów 9;

Polski Ruch Uwłaszczeniowy
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Polski Ruch Uwłaszczeniowy;
- skrót nazwy: KW Ruch Uwłaszczeniowy;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jan Gustaw Grudniewski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Jan Strzeżek;
- siedziba Komitetu: 03-984 Warszawa, ul. Samolotowa 7/90;

Polskie Stronnictwo Ludowe
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;
- skrót nazwy: KW Polskie Stronnictwo Ludowe;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Józef Szczepańczyk;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Henryk Cichecki;
- siedziba Komitetu: 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40;

Prawica Rzeczypospolitej
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej;
- skrót nazwy: KW Prawica Rzeczypospolitej;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Strzembosz;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Piotr Zbigniew Cichoń;
- siedziba Komitetu: 37-450 Stalowa Wola, ul. Wałowa 1a;

Prawo i Sprawiedliwość
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;
- skrót nazwy: KW Prawo i Sprawiedliwość;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Krzysztof Sobolewski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Stanisław Kostrzewski;
- siedziba Komitetu: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86;

Samoobrona Patriotyczna
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna;
- skrót nazwy: KW Samoobrona P;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Wojciech Bolesław Węgrzycki;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marek Puzianowski;
- siedziba Komitetu: 26-903 Głowaczów, Brzóza, ul. Radomska 17;

Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej;
- skrót nazwy: KW Samoobrona RP;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Bogdan Socha;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Lidia Rogala;
- siedziba Komitetu: 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 30, III p.;

Stronnictwo Ludowe "OJCOWIZNA"
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna";
- skrót nazwy: Komitet Wyborczy SL "Ojcowizna";
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Wieńczysław Nowacki;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Mirosława Cecylia Nowak;
- siedziba Komitetu: 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10;

Stronnictwo Ludowe "Piast"
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Piast";
- skrót nazwy: KW "Piast";
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Wiktor Mikołaj Palusiński;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Halina Sadurska;
- siedziba Komitetu: 20-112 Lublin, ul. Grodzka 14;

Unia Polityki Realnej
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej;
- skrót nazwy: KW Unia Polityki Realnej;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Malinowski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ireneusz Kasza;
- siedziba Komitetu: 00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 41;

Związek Słowiański
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Związek Słowiański;
- skrót nazwy: KW Związek Słowiański;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Włodzimierz Rynkowski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zenon Saczuk;
- siedziba Komitetu: 00-634 Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 10;

2) koalicji wyborczych partii politycznych:

o utworzeniu Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko - Piast w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
- skrót nazwy: KKW Naprzód Polsko - Piast;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Waldemar Strzeżek;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Tomasz Jakub Byzdra;
- siedziba Komitetu: 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 26/27;
- Komitet utworzyły: Ruch Społeczny Naprzód Polsko, Stronnictwo „Piast";

o utworzeniu Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
- skrót nazwy: KKW PdP - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni);
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Arkadiusz Kasznia;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marek Matczak;
- siedziba Komitetu: 00-560 Warszawa, ul. Mokotowska 29a;
- Komitet utworzyły: Partia Demokratyczna - demokraci.pl, Socjaldemokracja Polska, Zieloni 2004;

o utworzeniu Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
- skrót nazwy: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD - UP;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Katarzyna Bernadetta Olszewska;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Edward Kuczera;
- siedziba Komitetu: 00-419 Warszawa, ul. Rozbrat 44a;
- Komitet utworzyły: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy;

3) wyborców:

o utworzeniu Komitet Wyborczy Wyborców Kocham Polskę w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zygmunt Miernik;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marianna Mirosław;
- siedziba Komitetu: 42-500 Będzin, ul. Cynkowa 13/2;

o utworzeniu Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni Polsce w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
- skrót nazwy: KWW Niezależni Polsce;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Ryszard Galla;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Beata Chętnicka;
- siedziba Komitetu: 45-290 Opole, ul. Batalionu Parasol 9/103;

o utworzeniu Komitet Wyborczy Wyborców Ogólnopolskie Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych "Gospodarka-Uwłaszczenie-Nauka-Stocznie" Kraków (Henryk Połcik)-Gdynia (Teresa Pietrzak) w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
- skrót nazwy: KWW Gospodarka-Uwłaszczenie-Nauka-Stocznie;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Henryk Jan Połcik;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Andrzej Antoni Bielak;
- siedziba Komitetu: 30-334 Kraków 2/130, ul. Komandosów 2/130;

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz


  Związek Słowiański   ©   Wszelkie prawa zastrzeżone