powrót

Wybory 2006

Nazwa: Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego
Skrót nazwy: KWZS
Typ komitetu: Komitety wyborcze partii
Adres: ul. Jaworzyńska 8/10
00-634 Warszawa
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Włodzimierz Rynkowski Tadeusz Sikorski

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 0
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 0
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 1
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 1
Ogółem 2

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 7 0 0,00% 7 100,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 1 0 0,00% 1 100,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 0 0 - 0 -
Ogółem 8 0 0,00% 8 100,00%

  Związek Słowiański   ©   Wszelkie prawa zastrzeżone