"Forum Slavica" w Nitrze na Słowacji

W dniach 25-26 października 2014r. w Nitrze (Słowacja) miała miejsce międzynarodowa konferencja "Forum Slavica" poświęcona kulturze i językom słowiańskim. W konferencji oprócz gospodarzy Słowaków wzięły udział delegacje z Czech, Macedonii, Serbskiej Republiki Bośni, Rusi Zakarpackiej i Polski. Polskę reprezentowała delegacja Związku Słowiańskiego. Przedstawiciele organizacji z Polski, Czech i Słowacji przeprowadzili rozmowy na temat dalszego zacieśnienia wzajemnej współpracy i postanowili, że będzie ona realizowana w ramach zarejestrowanego stowarzyszenia "Związek Zachodniosłowiański".
  Związek Słowiański   ©   Wszelkie prawa zastrzeżone