Dzień zwycięstwa - 9 maja 2014

Na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Warszawie

  Związek Słowiański   ©   Wszelkie prawa zastrzeżone