III Ogólnopolski Zjazd Związku Słowiańskiego

W dniu 23 listopada 2013 roku w hotelu "U Witaszka" w Czosnowie odbył się III Ogólnopolski Zjazd Związku Słowiańskiego. W Zjeździe wzięło udział 65 uczestników, w tym 13 gości zagranicznych. Przybyły delegacje z Czech, Słowacji, Chorwacji, Białorusi i Litwy. Na Zjeździe obecny był także przedstawiciel Ambasady Białorusi. Zjazd rozpoczął się od wykonania przez zespół Jar hymnu wszechsłowiańskiego "Hej Słowianie". Następnie zabrał głos przedstawiciel Ambasady Białorusi pozdrawiając uczestników Zjazdu. W związku 260-leciem urodzin wybitnego czeskiego uczonego Josefa Dobrovskiego, twórcy slawistyki czesko-morawski Związek Słowiański udekorował medalem upamiętniającym tą rocznicę polskich działaczy Zbigniewa Witaszka, Włodzimierza Rynkowskiego i Antoniego Jasnorzewskiego. Kolejno głos zabrali zagraniczni i krajowi goście Zjazdu. Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o zdecydowanym odcięciu się od sił, które dwa tygodnie wcześniej podczas Marszu Niepodległości wywołały antyrosyjskie ekscesy pod Ambasadą Rosji. Dokonano wyborów nowego Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej. Na przewodniczącego ponownie wybrano Włodzimierza Rynkowskiego. Wiceprzewodniczącymi zostali Maciej Jastrzębski i Tomasz Awdziejczyk. Dokonano także wyboru władz powołanego przez Związek Słowiański stowarzyszenia Związek Zachodniosłowiański. Przewodniczącym Związku Zachodniosłowiańskiego został Vaclav Exner (Czechy).


 

  Związek Słowiański   ©   Wszelkie prawa zastrzeżone