Konferencja Słowian Zachodnich

W dniu 9.11.2012 w Hotelu u Witaszka w Czosnowie odbyła się Konferencja Słowian Zachodnich z udziałem przedstawicieli Czech, Słowacji i Polski. Na konferencję przybył gościnnie przedstawiciel Ambasady Białorusi w Warszawie. Po wygłoszeniu referatów i dyskusji zebrani powołali stowarzyszenie Związek Zachodniosłowiański i dokonali wyboru zarządu tego stowarzyszenia, w skład którego weszli:

Dagmara Matějičkova (Czechy)
Libor Miks (Czechy)
Zbiegniew Witaszek (Polska)
Grażyna Jędrych (Polska)
Andrzej Ruraż-Lipiński (Polska)
Mieczysław Cenin (Polska)
Zdzisław Słowiński (Polska)


 

  Związek Słowiański   ©   Wszelkie prawa zastrzeżone