Wiec w Wilnie - 17 marca 2012 - Polacy powiedzieli stanowcze NIE polityce lituanizacji i asymilacji

W pierwszą rocznicę nowelizacji ustawy o oświacie, mającej na celu likwidację polskiego szkolnictwa na Wileńszczyźnie, komitety strajkowe szkół polskich na Litwie zorganizowały przemarsz od siedziby Sejmu do Siedziby Rządu Republiki Litewskiej. W manifestacji wzięło udział około 10 tysięcy osób, w tym również przedstawiciele mniejszości rosyjskiej i białoruskiej. Przybyły także grupy z Polski, m.in. delegacja Związku Słowiańskiego. Na zakończenie wiecu lider Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski powiedział: "Na początku XX wieku w Wielkopolsce Polacy stawili zdecydowany opór germanizacji szkolnictwa. Dzisiaj Wielkopolska mówi po polsku. My nie oddamy naszych szkół. Wileńszczyzna będzie mówiła po polsku".manifestacja wyrusza z placu przed Sejmem Republiki Litewskiej


przemarsz prospektem Giedymina


zgromadzeni przed siedzibą rządu Republiki Litewskiej


Związek Słowiański na manifestacji


do zgromadzonych przemawia lider Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski


Waldemar Tomaszewski 

  Związek Słowiański   ©   Wszelkie prawa zastrzeżone