Delegacja Związku Słowiańskiego z wizytą na Litwie

Delegacja Związku Słowiańskiego przebywała w dniach 25-29 stycznia 2012 z wizytą na Litwie. Od momentu przekroczenia granicy spotykaliśmy się ze zdecydowaną nieżyczliwością a nawet agresją ze strony Litwinów, która przejawiała się dosłownie wszędzie; w pociągu, hotelu, środkach komunikacji miejskiej, na ulicy itp. Głównym elementem naszej wizyty było spotkanie z przedstawicielami Polaków w Wędziagole na obszarze Litwy Kowieńskiej znanej pod historyczną nazwą Lauda. Obszar ten w okresie międzywojennym znalazł w się w obszarze administracyjnym państwa litewskiego i od tego czasu poddawany jest bezwzględnej lituanizacji. Nie ma już tam polskiego szkolnictwa ani polskich placówek kulturalnych. Musimy ze smutkiem zauważyć, że w Polsce nie poświęca się zbyt wiele uwagi naszym rodakom zamieszkałym na Kowieńszczyźnie, a nawet na Wileńszczyźnie ten problem jest traktowany raczej drugoplanowo. Szkoda, ponieważ na tym obszarze mieszka wielu wspaniałych Polaków. Jednym z nich jest Pan Ryszard Jankowski prezes Wędziagolskiego Oddziału Związku Polaków na Litwie opiekujący się cmentarzem, na którym jest pochowanych wielu zasłużonych naszych rodaków i dzięki którego staraninom co niedzielę odprawiana jest msza w języku polskim oraz zostało zorganizowanych wiele imprez kulturalnych i historycznych.

Na zakończenie wizyty przebywaliśmy w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Byliśmy tam na koncercie z okazji rocznicy urodzin rosyjskiego artysty Włodzimierza Wysockiego i na wystawie poświęconej wydarzeniom grudnia 1970 roku w stoczni Szczecińskiej, prezentującej zmagania stoczniowców z władzami PRL-u. Po okolicznościowych przemówieniach organizatorów, w tym ambasadora RP w Wilnie, z sali padło pytanie dotyczące obecnej sytuacji stoczni szczecińskiej. "Stoczni nie ma" odpowiedział ambasador i dalej wyjaśnił "jeżeli się powiedziało A trzeba powiedzieć B, wybraliśmy pewną drogę, jest wolny rynek i takie są prawa wolnego rynku".Polski cmentarz w Wędzigole


Opiekujący się cmentarzem Ryszard Jankowski


Ryszard Jankowski w swojej siedzibie


Kościół w Wędzigole,
w którym co niedzielę odbywa się msza w języku polskim


Wernisarz wystawy dotyczącej grudnia 1970 roku
w Domu Kultury Polskiej w Wilnie


Msza w języku polskim Ostra Brama Wilno


Ostra Brama Wilno


Koncert z okazji rocznicy urodzin Włodzimierza Wysockiego
w Domu Kultury Polskiej w Wilnie

  Związek Słowiański   ©   Wszelkie prawa zastrzeżone