Z wizytą w Pradze

Na zaproszenie Czesko-Morawskiego Związku Słowiańskiego w dniach 23-24 września 2011r. delegacja ZS przybyła do Pragi, gdzie spotkała się z Czeskimi działaczami. Podjęto decyzję o powołaniu wspólnej zachodniosłowiańskiej struktury obejmującej Polskę, Czechy, Słowację i Łużyce.
 

  Związek Słowiański   ©   Wszelkie prawa zastrzeżone