II ZJAZD ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO

W dniu 5.03.2011r. w hotelu "U Witaszka" w Czosnowie odbył się II Ogólnopolski Zjazd Związku Słowiańskiego. W zjeździe wzięło udział 45 uczestników, w tym przedstawiciel Ambasady Białorusi i 6 zaproszonych gości z zagranicy: Rosji, Ukrainy, Czech i Słowenii. Zjazd rozpoczęto odegraniem Hymnu Wszechsłowiańskiego, następnie wystąpili zagraniczni i krajowi goście zjazdu. Zjazd przyjął rezolucję, w której zwrócił się do Prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowicza o uchylenie dekretu Wiktora Juszczenki o heroizacji Bandery, Szuchewycza i zbrodniczej organizacji UPA. Poparto jednocześnie Natalię Witrenko, przewodniczącą Postępowej Socjalistycznej Partii Ukrainy, która domaga się przed Sądem Administracyjnym w Kijowie uchylenia tego dekretu, gloryfikującego zbrodniarzy z UPA. Zjazd dokonał wyborów nowych władz partii. Na przewodniczącego wybrano mecenasa Włodzimierza Rynkowskiego. 

  Związek Słowiański   ©   Wszelkie prawa zastrzeżone