ZS na Zjeździe Postępowej Socjalistycznej Partii Ukrainy

W dniu 26.06.2010r. delegacja Związku Słowiańskiego była na Zjeździe Postępowej Socjalistycznej Partii Ukrainy. PSPU jest za utworzeniem wspólnego państwa Rosji, Białorusi i Ukrainy, a także sprzeciwia się przystąpieniu Ukrainy do NATO i UE. Domaga się uznania języka rosyjskiego za drugi oficjalny język na Ukrainie. Zdecydowanie przeciwstawia się gloryfikacji OUN-UPA i Stefana Bandery i widzi w polskich organizacjach sprzymierzeńca w tych działaniach. 

  Związek Słowiański   ©   Wszelkie prawa zastrzeżone