Witamy

Związek Słowiański broni praw i interesów Narodu Polskiego oraz dba o zachowanie jego słowiańskiej tożsamości. Cele swoje realizuje przez aktywne uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.


  Związek Słowiański   ©   Wszelkie prawa zastrzeżone